Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Høring om forslag til rettskrivningsendringer (frist 15. april 2024)


Om høringa

Språkrådet har sendt ut til høring en del forslag til endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk.

Språkrådet forvalter de offisielle normene for rettskrivning i bokmål og nynorsk og kan gjøre bindende normeringsvedtak når faktisk språkbruk eller sterke systemhensyn tilsier det, jf. § 3 i Språkrådets vedtekter. Normeringsarbeidet i Språkrådet følger prinsippene i dokumentet Retningslinjer for normering, som er vedtatt av Språkrådets styre. Forslag til rettskrivningsendringer blir sendt til høring slik at allmennheten får anledning til å uttale seg om dem. De forslagene som er til høring nå, er behandla i Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon i 2023 eller 2024.

Vi ønsker høringsuttalelser om de konkrete forslagene som det er gjort greie for i høringsnotatet, gjerne med henvisning til normeringsprinsippene slik de er formulert i retningslinjene for normering.

Hvem som helst kan sende inn høringsuttalelse. Uttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på Språkrådets nettsider.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. april 2024. Bruk e-postadressa post@sprakradet.no.

Høringssvar

Fant du det du lette etter?