Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Høring om fellesoffentlige begreper – ny runde

Språkrådet deltar i arbeidet med Felles datakatalog og er ansvarlig virksomhet for fellesoffentlige begreper, det vil si sentrale begreper som går på tvers av flere virksomheter og ikke hører naturlig til ett fagfelt.


Etter to høringsrunder om fellesoffentlige begreper har vi fått flere tilbakemeldinger på utkastene til termer, definisjoner og begrepsdiagrammer (relasjoner). Tilbakemeldingene i de to rundene viser at vi ikke har oppnådd den nødvendige enigheten om begrepsrelasjoner, definisjoner og termer. Arbeidsgruppa fra Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet har derfor kommet fram til at dette arbeidet legges på is i denne omgang. Arbeidet kan tas opp igjen når det er behov for det.

I oktober 2020 ble sju fellesoffentlige begreper sendt på høring. Høringssvarene i 2020 viste at det var behov for en ny vurdering av begrepet ‘organisasjon’/’virksomhet’. Arbeidet med utkast til ny definisjon av dette begrepet førte til at det ble behov for å omarbeide definisjonsforslagene også til noen av de tilstøtende begrepene. Fem begreper er derfor sendt ut på ny høring.

Høringsnotatet inneholder en nærmere beskrivelse av hva fellesoffentlige begreper er, informasjon om behovet for felles definisjoner av disse begrepene og metoden som er brukt i arbeidet, samt forslag til definisjoner.

Nedenfor er også lenke til en mal som vi ønsker at dere bruker hvis dere har kommentarer og endringsforslag. Endelige definisjoner vil bli publisert i Felles datakatalog på data.norge.no.

Frist for å sende høringsuttalelse er 1. juli 2022. Send høringsuttalelsen til post@sprakradet.no, og merk uttalelsen med saksnummer 22/97.

Dokumenter

Fant du det du lette etter?