Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Rettskrivningsvedtak etter 2012


Vedtak som gjelder både bokmål og nynorsk

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
e(i)n artefakt, ekstrakt ‘uttrekk, utkok’endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t artefakt, ekstrakt2024
e(i)t jippoendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t jippo2024
e(i)n krampe, låtendring fra hankjønn til valgfritt han- eller hunkjønne(i)n eller ei krampe, låt2024
apogé/apogeum, jubilé/jubileum, mausolé/mausoleum, musé/museum, perigé/perigeum, propylé/propyleum
formene på går utapogeum, jubileum, mausoleum, museum, perigeum, propyleum2023punkt 1
e(i)t kondom, stadion
endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t kondom, stadion2023styreprotokoll
e(i)n maratonendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t maraton2023styreprotokoll
kaskett (bokmål)
kaskjett (nynorsk)
endringer i skrivemåtekasjett eller kaskett2023styreprotokoll
hen inn som kjønnsnøytralt pronomenhen2022styreprotokoll
diskré ‘taktfull, forsiktig’diskret inn som valgfri skrivemåtediskré eller diskret ‘taktfull, forsiktig’2022styreprotokoll
millennium-endring fra nullfuge til fuge-smillenniums-2022styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kremtendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t kremt2022styreprotokoll
catering eller keiteringkeitering går utcatering2022styreprotokoll
sjenevergenever kommer inngenever eller sjenever2022styreprotokoll
breikdans
endring av skrivemåtebreakdans2021styreprotokoll
pantry/penteriformen penteri går utpantry2021styreprotokoll
prosjektør/projektorformen prosjektør går ut, mens prosjektor kommer innprojektor/prosjektor2021styreprotokoll
saucisse/såsissformen saucisse går ut, mens såsiss endres til sosisssosiss2021styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kolesterol, komp, kompassendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t kolesterol, komp, kompass2021styreprotokoll
e(i)n caseendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t case2021styreprotokoll
e(i)t tapetendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t tapet2021styreprotokoll
pashtuner/pathaner (bokmål), pashtunar/pathanar (nynorsk)formen på pathan- går ut, endring av skrivemåtepasjtuner (bokmål), pasjtunar (nynorsk)2021styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knisendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knis2021styreprotokoll
e(i)t tips ‘drikkepenger’endring fra intetkjønn til hankjønne(i)n tips2021styreprotokoll
citer eller siterciter går utsiter2021styreprotokoll
bulletengbulletin kommer inn som valgfri formbulleteng eller bulletin2021styreprotokoll
snaksysnacksy kommer inn som valgfri formsnacksy eller snaksy2021styreprotokoll
panjabipandsjabi kommer inn som valgfri formpandsjabi eller panjabi2021styreprotokoll
berbiskny, endra formberbersk2021styreprotokoll
jakutisk eller sakhajakutisk går utsakha2021styreprotokoll
tigrény skrivemåte uten aksenttigre2021styreprotokoll
wolofny skrivemåtevolof2021styreprotokoll
navn på en rekke språknormert ved vedtak, visse justeringer av tidligere normering2021

detaljer

styreprotokoll

e(i)n eller e(i)t gen, kaliber
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t gen, kaliber2020styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t hulk, ikonendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t hulk, ikon2020styreprotokoll
e(i)n holocaustendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t holocaust2020styreprotokoll
e(i)t skabb ‘hudsykdom, midd’endring fra intetkjønn til hankjønne(i)n skabb2020styreprotokoll
hi-fi (bokmål også Hi-Fi)endring i skrivemåtehifi2020styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtewifi2020styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t glimt, glis ‘det å glise, flir’
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t glimt, glis2020styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t adagioendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n adagio2020styreprotokoll
hun ‘ytterste bord som skjæres av en tømmerstokk’hon inn som valgfri skrivemåtehun eller hon2019styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t aspekt, comebackendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønne(i)t aspekt, comeback2019styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voksendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voks2019styreprotokoll
kybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetiskstadfesting av gjeldende normeringkybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetisk2019styreprotokoll
uklar normeringkyber- eller cyber- i nyere sammensetningerkyberrom/cyberrom, kybersex/cybersex osv.2019styreprotokoll
e(i)t sorbitolendring fra intetkjønn til hankjønne(i)n sorbitol2019styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyngendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyng2019styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t faksimile, fløyel, grut, transparent ‘lysark; plakat’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n faksimile, fløyel, grut, transparent2018styreprotokoll
gentleman – gentlemennye valgfrie skrivemåter og tilføying av bestemt form entall og flertallgentleman/gentlemann – gentlemannen – gentlemen/gentlemenn – gentlemennene2018styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t strykninendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n stryknin2018styreprotokoll
e(i)t amfetaminendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t amfetamin2018styreprotokoll
unormertvalgfritt han- eller intetkjønne(i)n eller e(i)t metamfetamin2018styreprotokoll
e(i)neller e(i)t gelatin, rapp ‘øyeblikk’, terpentin, turmalinendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n gelatin, rapp, terpentin, turmalin2018styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kvekk, miks, rus, sprøyt, trassendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n kvekk, miks, rus, sprøyt, trass2017styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikkendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønne(i)n ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikk2017

styreprotokoll

unormertfastsatte skrivemåterkvilt, kvilte, kvilting eller quilt, quilte, quilting2017

styreprotokoll

uklar normeringfastsatt skrivemåtegusje-2017

styreprotokoll

unormertfastsatte skrivemåter for grunnstoff med atomnummer 103–118lawrencium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, røntgenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tenness og oganesson2017

styreprotokoll

uklar normeringfastsatte skrivemåterpostdoktor og postdok2017

styreprotokoll

uklar normeringfastsatt skrivemåtemakak2017

styreprotokoll

gasellendring i skrivemåtegaselle2017

styreprotokoll

mormonvalgfrihet mellom former med og uten -er/-armormon eller mormoner/mormonar2017

styreprotokoll

rakefisk, rakesildvalgfrihet mellom forleddene rak- og rake-rakfisk eller rakefisk, raksild eller rakesild2016

styreprotokoll

unormertnorsk skrivemåtesaharawi, saharawisk2016

styreprotokoll

en/ein komplimentvalgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for komplimenten/ein kompliment eller et/eit kompliment2015

styreprotokoll

unormertnorsk skrivemåtepodkast eller poddkast2015

styreprotokoll

Internettvalgfri stor eller liten forbokstavInternett eller internett2015

styreprotokoll

quizvalgfri fornorsket skrivemåtekviss eller quiz2015

styreprotokoll

unormertnorsk skrivemåtenikab2015

styreprotokoll

en/ein designvalgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for designen/ein design eller et/eit design2014

styreprotokoll

totusenogfjortenårstall på 2000-tallet kan også skrives på formen tjue-totusenogfjorten eller tjuefjorten2014

styreprotokoll

17.05.2017, 17.5.2017åpning for å skrive datoer år-måned-dag, men bare i teknisk bruk17.05.2017, 17.5.2017; i teknisk bruk også 2017-05-172014

styreprotokoll

kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00firesifrete klokkeslett skal også kunne skrives med kolonkl. 9, kl. 0900, kl. 09.00, kl. 09:002014

styreprotokoll

Vedtak som bare gjelder nynorsk

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
ein eller eit rasterendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønneit raster2024
eit skyrendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein eller eit skyr2024
pelletpellets inn som valgfri formpellet eller pellets2024
jus – jusen eller juss – jussen (faget)jusen går ut i bestemt formjus – jussen eller juss – jussen2024
resurs eller ressursresurs går utressurs2024
unormertkoss ‘korleis’ inn som eget oppslagsordkoss2024
ein fartendring fra hankjønn til valgfritt han- eller hunkjønnein eller ei fart2023styreprotokoll
unormert
fastsatt skrivemåte og bøyningein hub(b) – hubben – hubbar – hubbane
ein spot(t) – spotten – spottar – spottane
2023styreprotokoll
livmorer – livmoreneendring i flertalllivmorer/livmødrer –
livmorene/livmødrene
2023styreprotokoll
vågmødrer – vågmødreneendring i flertallvågmorer/vågmødrer – vågmorene/vågmødrene2023styreprotokoll
unormertfastsatt flertallsbøyninghermegjæser/hermegåser – hermegjæsene/hermegåsene2023styreprotokoll
eit kjevleendring fra intetkjønn til valgfritt hun- eller intetkjønnei eller eit kjevle2022styreprotokoll
austanfor, utanfor, austa(n)fjelsk, uta(n)landsk, austanom, utanåtsammensetninger med retningsadverb: valgfrihet mellom -a- og -an- når etterleddet begynner på konsonant; obligatorisk -an- når etterleddet begynner på vokalausta(n)for, uta(n)for, austa(n)fjelsk, uta(n)landsk, austanom, utanåt2022styreprotokoll
dernederre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativderne/derre2021styreprotokoll
herneherre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativherne/herre2021styreprotokoll
eit klikk ‘smell, knepp; bomskudd; feil’endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein eller eit klikk2021styreprotokoll
ein gissel, hikstendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein eller eit gissel, hikst2020styreprotokoll
ein eller eit allegretto, allegroendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein allegretto, allegro2020styreprotokoll
unormertvalgfritt han- eller intetkjønnein eller eit decrescendo2020styreprotokoll
unormertintetkjønneit fortissimo2020styreprotokoll
ein prestissimoendring fra hankjønn til intetkjønneit prestissimo2020styreprotokoll
ein eller eit ess ‘spillkort’, fyr ‘fyrtårn’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønneit ess, fyr2019styreprotokoll
ein tights – tightsen – tightsar – tightsanetights inn som valgfri form i ubestemt form flertallein tights – tightsen – tights(ar) – tightsane2019styreprotokoll
ein longs – longsen – longs – longsanelongsar inn som valgfri form i ubestemt form flertallein longs – longsen – longs(ar) – longsane2019styreprotokoll
ein blunkendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein eller eit blunk2019styreprotokoll
ein eller eit vald ‘makt’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein vald ‘makt’2019styreprotokoll
laupeløpe er tillatt skrivemåtelaupe/løpe2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtebrownie – brownien – browniar – browniane2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtecookie – cookien – cookiar – cookiane2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtecupcake – cupcaken – cupcakar – cupcakane2019styreprotokoll
eit bensolendring fra intetkjønn til hankjønnein bensol2019styreprotokoll
eit curriculum vitaeendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein/eit curriculum vitae2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåteå chatta/chatte – chattar2018styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtechat/chatt – chatten – chattar – chattane2018styreprotokoll
ein valiumendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønnein eller eit valium2018styreprotokoll
ein eller eit filtendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein filt2018styreprotokoll
ein eller eit akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitinendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitin2018styreprotokoll
ein eller eit acetylkolinendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønneit acetylkolin2018styreprotokoll
eineller eit vask ‘det å vaske; noe som blir vaska på én gang’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein vask2018styreprotokoll
eit glyserin, nitroglyserinendring fra intetkjønn til hankjønnein glyserin, nitroglyserin2018styreprotokoll
herifråformen herfrå normert igjenherfrå eller herifrå2017styreprotokoll
ein eller eit skratt, snus 'teft'endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein skratt, snus2017styreprotokoll
ein eller eit bak ‘rygg, bakende’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnein bak2017styreprotokoll
smalehovudskrivemåten smalahove tillates om matrettensmalahove eller smalehovud (om matretten)2016styreprotokoll
massaiendring i skrivemåtemasai2016styreprotokoll
anglikan eller anglikanar osv.langform som eneform i personbetegnelser av religiøs eller historisk artanglikanar osv.2016styreprotokoll
tyngd, siddvalgfrihet mellom former med og uten -etyngd eller tyngde, sidd eller sidde2015styreprotokoll

Vedtak som bare gjelder bokmål

Før:Endring:Nå:Vedtatt:Mer info:
en manual ‘tangenter på orgel’endring fra hankjønn til intetkjønnet manual2024
en skyrendring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønnen eller et skyr2024
en eller et smell ‘skarp lyd; futt’, smilendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet smell, smil2024
Som hovedregel skal geografiske navn av typen Den/Det/De + adjektiv + substantiv ha substantivet i ubestemt form.justering av regelen (som gjelder utenlandske geografiske navn)I geografiske navn av typen Den/Det/De + adjektiv + substantiv kan substantivet stå i ubestemt eller bestemt form. Det gjelder også navn der et syntagme av denne typen følges av noe, f.eks. i Den demokratiske republikk(en) Kongo. Dersom tradisjon eller bruk tilsier det, kan enkelttilfeller normeres med den ene eller den andre formen.2024
(et) trikk eller (et) trikstrikk går ut(et) triks2024
eksempel – eksemp(e)let, kapittel – kapit(te)let, søppel – søp(pe)let osv.intetkjønnsord på trykklett -el skal bare ha fullform uten sammentrekking i bestemt form entalleksempel – eksempelet, kapittel – kapittelet, søppel – søppelet osv.2023punkt 2
termometer – termomet(e)ret, heksaeder – heksaed(e)ret, anker – ank(e)ret, glitter – glit(te)ret, teater – teat(e)ret osv.intetkjønnsord på trykklett -er skal bare ha fullform uten sammentrekking i bestemt form entalltermometer – termometeret, heksaeder – heksaederet, anker – ankeret, glitter – glitteret, teater – teateret osv.2023punkt 2
alter i bestemt form flertall: altera/altra/altrenenytt mønster i bestemt form flertallaltera/alterne/altrene2023punkt 3a
anker i bestemt form flertall: ankera/ankra/ankrenenytt mønster i bestemt form flertallankera/ankerne/ankrene2023punkt 3b
cover ‘(plate)omslag’ i ubestemt form flertall: covernytt mønster i ubestemt form flertallcover/covere2023punkt 3c
edder som intetkjønnsord i flertall: edder – edderanytt mønster i flertalledder/eddere – eddera/edderne2023punkt 3d
eiter i flertall: eiter/eitrer – eitra/eitrenenytt mønster i flertalleiter/eitre – eitera/eitrene2023punkt 3e
klander som intetkjønnsord i flertall: klander/klandere – klandera/klandernenytt mønster i flertallklander/klandre – klandera/klandrene2023punkt 3f
kvidder i flertall: kvidder/kvidre – kvidra/kvidrenenytt mønster i flertallkvidder/kviddere – kviddera/kvidderne2023punkt 3g
læger ‘liggeplass; hvileplass’ i flertall: læger – lægra/lægrenenytt mønster i flertalllæger/lægre – lægera/lægrene2023punkt 3h
pister i flertall: pister/pistrer – pistra/pistrenenytt mønster i flertallpister/pistre – pistera/pistrene2023punkt 3i
plunder i flertall: plunder/plundrer – plundra/plundrenenytt mønster i flertallplunder/plundre – plundera/plundrene2023punkt 3j
quarter ‘britisk vektenhet’ i flertall: quarter/quartere – quartera/quarternenytt mønster i flertallquarter/quartre – quartera/quartrene2023punkt 3k
water ‘vannklosett’ i flertall: water/watere – watera/waternenytt mønster i flertallwater/watre – watera/watrene2023punkt 3l
termometer – termometra/termometrene, heksaeder – heksaedra/heksaedrene, beger – begra/begrene, mønster – mønstra/mønstrene, nummer – numra/numrene osv.intetkjønnsord på trykklett -er skal bare ha fullform uten sammentrekking når endelsen er -a i bestemt form flertalltermometer – termometera/termometrene, heksaeder – heksaedera/heksaedrene, beger – begera/begrene, mønster – mønstera/mønstrene, nummer – nummera/numrene osv.2023punkt 3m
abdomen – abdomen/abdomener/abdomina – abdomena/abdomenene/abdominaene, omen – omen/omener/omina – omena/omenene/ominaenenytt mønster i flertallabdomen – abdomen/abdomener – abdomena/abdomenene, omen – omen/omener – omena/omenene2023punkt 4
aktivum – aktivumer/aktiva – aktivuma/aktivumene/aktivaenenytt mønster i flertallaktivum – aktivum/aktivumer – aktivuma/aktivumene; flertallsformer i regnskapsbetydningen: aktiva – aktivaene2023punkt 5a
depositum – depositumer/deposita – deposituma/depositumene/depositaenenytt mønster i flertalldepositum – depositum/depositumer – deposituma/depositumene2023punkt 5a
dictum – dictumer/dicta – dictumene/dictaenenytt mønster i flertalldictum – dictum/dictumer – dictuma/dictumene2023punkt 5a
diktum – diktumer/dikta – diktumene/diktaenenytt mønster i flertalldiktum – diktum/diktumer – diktuma/diktumene2023punkt 5a
falsum – falsumer/falsa – falsuma/falsumene/falsaenenytt mønster i flertallfalsum – falsum/falsumer – falsuma/falsumene2023punkt 5a
fluidum – fluidumer/fluida – fluiduma/fluidumene/fluidaenenytt mønster i flertallfluidum – fluidum/fluidumer – fluiduma/fluidumene2023punkt 5a
futurum – futurumer/futura – futuruma/futurumene/futuraenenytt mønster i flertallfuturum – futurum/futurumer – futuruma/futurumene2023punkt 5a
memorandum – memorandumer/memoranda – memoranduma/memorandumene/memorandaenenytt mønster i flertallmemorandum – memorandum/memorandumer – memoranduma/memorandumene2023punkt 5a
metrum – metrumer/metra – metruma/metrumene/metraenenytt mønster i flertallmetrum – metrum/metrumer – metruma/metrumene2023punkt 5a
multiplum – multiplumer/multipla – multipluma/multiplumene/multiplaenenytt mønster i flertallmultiplum – multiplum/multiplumer – multipluma/multiplumene2023punkt 5a
optimum – optimumer/optima – optimuma/optimumene/optimaenenytt mønster i flertalloptimum – optimum/optimumer – optimuma/optimumene2023punkt 5a
passivum – passivumer/passiva/passiver – passivuma/passivumene/passivaene/passivenenytt mønster i flertallpassivum – passivum/passivumer – passivuma/passivumene; flertallsformer i regnskapsbetydningen: passiva – passivaene2023punkt 5a
peritektikum – peritektikumer/peritektika – peritektikuma/peritektikumene/peritektikaenenytt mønster i flertallperitektikum – peritektikum/peritektikumer – peritektikuma/peritektikumene2023punkt 5a
plenum – plena – plenaenenytt mønster i flertallplenum – plenum/plenumer – plenuma/plenumene2023punkt 5a
postskriptum – postskriptumer/postskripta – postskriptuma/postskriptumene/postskriptaenenytt mønster i flertallpostskriptum – postskriptum/postskriptumer – postskriptuma/postskriptumene2023punkt 5a
preteritum – preteritumer/preterita – preterituma/preteritumene/preteritaenenytt mønster i flertallpreteritum – preteritum/preteritumer – preterituma/preteritumene2023punkt 5a
referendum – referendumer/referenda – referenduma/referendumene/referendaenenytt mønster i flertallreferendum – referendum/referendumer – referenduma/referendumene2023punkt 5a
responsum – responsumer/responsa – responsuma/responsumene/responsaenenytt mønster i flertallresponsum – responsum/responsumer – responsuma/responsumene2023punkt 5a
ultimatum – ultimatumer/ultimata – ultimatuma/ultimatumene/ultimataenenytt mønster i flertallultimatum – ultimatum/ultimatumer – ultimatuma/ultimatumene2023punkt 5a
forum – forumer/fora – foruma/forumene/foraenenytt mønster i flertallforum – forum/forumer/fora – foruma/forumene/foraene2023punkt 5b
maksimum – maksimumer/maksima – maksimuma/maksimumene/maksimaenenytt mønster i flertallmaksimum – maksimum/maksimumer/maksima – maksimuma/maksimumene/maksimaene2023punkt 5b
minimum – minimumer/minima – minimuma/minimumene/minimaenenytt mønster i flertallminimum – minimum/minimumer/minima – minimuma/minimumene/minimaene2023punkt 5b
pensum – pensumer/pensa – pensuma/pensumene/pensaenenytt mønster i flertallpensum – pensum/pensumer/pensa – pensuma/pensumene/pensaene2023punkt 5b
serum – serumer/sera – seruma/serumene/seraenenytt mønster i flertallserum – serum/serumer/sera – seruma/serumene/seraene2023punkt 5b
visum – visumer/visa – visuma/visumene/visaenenytt mønster i flertallvisum – visum/visumer/visa – visuma/visumene/visaene2023punkt 5b
votum – vota – votaenenytt mønster i flertallvotum – votum/votumer/vota – votuma/votumene/votaene2023punkt 5b
arkanum – arkanumet – arkaner/arkana – arkanene/arkanaenenytt mønster i flertallarkanum – arkanumet – arkaner – arkana/arkanene2023punkt 5c
femininum – feminin(um)et – femininer/feminina – feminina/femininene/femininaenenytt mønster i entall og flertallfemininum – femininumet – femininer – feminina/femininene2023punkt 5c
imperfektum – imperfektumet – imperfekter/imperfekta – imperfekta/imperfektene/imperfektaenenytt mønster i flertallimperfektum – imperfektumet – imperfekter – imperfekta/imperfektene2023punkt 5c
interregnum – interregn(um)et – interregner/interregna – interregna/interregnene/interregnaenenytt mønster i entall og flertallinterregnum – interregnumet – interregner – interregna/interregnene2023punkt 5c
maskulinum – maskulin(um)et – maskuliner/maskulina – maskulina/maskuliner – maskulinaenenytt mønster i entall og flertallmaskulinum – maskulinumet – maskuliner – maskulina/maskulinene2023punkt 5c
nøytrum – nøytr(um)et – nøytrer/nøytra – nøytra/nøytrene/nøytraenenytt mønster i entall og flertallnøytrum – nøytrumet – nøytrer – nøytra/nøytrene2023punkt 5c
perfektum – perfektumet – perfekter/perfekta – perfekta/perfektene/perfektaenenytt mønster i flertallperfektum – perfektumet – perfekter – perfekta/perfektene2023punkt 5c
pluskvamperfektum – pluskvamperfektumet – pluskvamperfekter/pluskvamperfekta – pluskvamperfekta/pluskvamperfektene/pluskvamperfektaenenytt mønster i flertallpluskvamperfektum – pluskvamperfektumet – pluskvamperfekter – pluskvamperfekta/pluskvamperfektene2023punkt 5c
supinum – supinumet – supiner/supina – supina/supinene/supinaenenytt mønster i flertallsupinum – supinumet – supiner – supina/supinene2023punkt 5c
spektrum – spektrumet/spektret – spektre/spektra – spektra/spektrene/spektraenenytt mønster i entall og flertallspektrum – spektrumet – spektrum/spektre – spektruma/spektrumene/spektrene2023punkt 5d
sentrum – sentrumet/sentret – sentre/sentra – sentra/sentrene/sentraenenytt mønster i entall og flertallsentrum – sentrumet – sentrum/sentre/sentra – sentruma/sentrumene/ sentrene/sentraene2023punkt 5e
monstrum – monstrumet/monstret – monstre – monstra/monstrenenytt mønster i entall og flertallmonstrum – monstrumet – monstrum/monstre – monstruma/monstrumene/ monstrene2023punkt 5f
oment/omentum, verb/verbumformene på ‑um går utoment, verb2023punkt 5g
auksjonarius – auksjonariusen – auksjonarier – auksjonarienevalgfritt bortfall av -us i alle bøyde formerauksjonarius – auksjonariusen/auksjonarien – auksjonariuser/auksjonarier – auksjonariusene/auksjonariene2023punkt 6a
justitiarius – justitiarien – justitiarier – justitiarienevalgfritt bortfall av -us i alle bøyde formerjustitiarius – justitiariusen/justitiarien – justitiariuser/justitiarier – justitiariusene/justitiariene2023punkt 6a
nuntius – nuntiusen/nuntien – nuntier – nuntienevalgfritt bortfall av -us i alle bøyde formernuntius – nuntiusen/nuntien – nuntiuser/nuntier – nuntiusene/nuntiene2023punkt 6a
radius – radiusen/radien – radier – radienevalgfritt bortfall av -us i alle bøyde formerradius – radiusen/radien – radiuser/radier – radiusene/radiene2023punkt 6a
genius – geniusen – genier – genieneikke bortfall av -us i bøyde formergenius – geniusen – geniuser – geniusene2023punkt 6b
adverb/adverbium, stipend/stipendiumformene på ‑ium går utadverb, stipend2023punkt 7a
tedeum – tedeumny valgfri form i ubestemt form flertalltedeum – tedeum/tedeumer2023punkt 7b
en eller et nebbendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn (men fortsatt valgfrihet i sammensatte artsnavn)et nebb (men en eller et storkenebb ‘plante’)2023styreprotokoll
en eller et nipp, raut, rykkendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet nipp, raut, rykk2023styreprotokoll
en fartendring fra hankjønn til valgfritt han- eller hunkjønnen eller ei fart2023styreprotokoll
unormert
fastsatt skrivemåte og bøyningen hub(b) – hubben – hubber – hubbene
en spot(t) – spotten – spotter – spottene
2023styreprotokoll
livmorer – livmoreneendring i flertalllivmorer/livmødre/livmødrer – livmorene/livmødrene2023styreprotokoll
skrumorer – skrumoreneendring i flertallskrumorer/skrumødre/skrumødrer – skrumorene/skrumødrene2023styreprotokoll
vågmorer – vågmoreneendring i flertallvågmorer/vågmødre/vågmødrer – vågmorene/vågmødrene2023styreprotokoll
unormertfastsatt flertallsbøyninghermegjess/hermegjæser/hermegåser – hermegjessene/hermegjæsene/hermegåsene2023styreprotokoll
midnatter – midnatteneendring i flertallmidnetter – midnettene2023styreprotokoll
hespetre – hespetrea/hespetreeneendring i flertallhespetre/hespetrær – hespetrea/hespetrærne/hespetreene2023styreprotokoll
løvetann/løvetanner – løvetannene (plante)endring i flertallløvetenner – løvetennene2023styreprotokoll
tvetann/tvetanner/tvitann/tvitanner – tvetannene/tvitanneneendring i flertalltvetenner/tvitenner –
tvetennene/tvitennene
2023styreprotokoll
gåsefot – gåsefotene (plante)endring i flertallgåseføtter – gåseføttene2023styreprotokoll
marihand/marihånd/
marihander/marihånder –
marihandene/marihåndene
endring i flertallmarihender – marihendene2023styreprotokoll
slirekne/slirekneer –
slireknea/slirekneene
endring i flertallslirekne/slireknær –
slireknea/slireknærne
2023styreprotokoll
blærerot – blæreroteneendring i flertallblærerøtter – blærerøttene2023styreprotokoll
burot – buroteneendring i flertallburøtter – burøttene2023styreprotokoll
rosenrot – rosenrotene
endring i flertallrosenrøtter – rosenrøttene2023styreprotokoll
sisselrot – sisselroteneendring i flertallsisselrøtter – sisselrøttene2023styreprotokoll
søterot – søteroteneendring i flertallsøterøtter – søterøttene2023styreprotokoll
tannrot – tannrotene (plante)endring i flertalltannrøtter – tannrøttene2023styreprotokoll
tepperot – tepperotene
endring i flertalltepperøtter – tepperøttene2023styreprotokoll
vadderot – vadderoteneendring i flertallvadderøtter – vadderøttene2023styreprotokoll
vendelrot – vendelroteneendring i flertallvendelrøtter – vendelrøttene2023styreprotokoll
fnyse – fnøs/fnysteendring i preteritumfnyse – fnøs/fnøys/fnyste2023styreprotokoll
gyte – gjøt/gytteendring i preteritumgyte – gjøt/gøyt/gytte2023styreprotokoll
klype – kløp/klypteendring i preteritumklype – kløp/kløyp2023styreprotokoll
knyte – knøt/knytte
endring i preteritumknyte – knøt/knøyt (sterk bøyning uansett betydning)2023styreprotokoll
skryte – skrøt/skrytteendring i preteritumskryte – skrøt/skrøyt2023styreprotokoll
snyte – snøt/snytteendring i preteritumsnyte – snøt/snøyt2023styreprotokoll
tyte – tøt/tøyt/tytteendring i preteritumtyte – tøt/tøyt2023styreprotokoll
gyse – gjøs/gysteendring i preteritumgyse – gyste2023styreprotokoll
hvelv/kvelv
formen på kv- uthvelv2023styreprotokoll
hvelve/kvelveformen på kv- uthvelve2023styreprotokoll
hvelving/kvelvingformen på kv- uthvelving2023styreprotokoll
hves/kvesformen på kv- uthves2023styreprotokoll
hvese/kvese
formen på kv- uthvese2023styreprotokoll
hvil/kvilformen på kv- uthvil2023styreprotokoll
hvile/kvile (substantiv og verb)formen på kv- uthvile2023styreprotokoll
lagasild/lagesild/lågåsildformen lagasild utlagesild/lågåsild2023styreprotokoll
sjapp/sjappeformen sjapp utsjappe2023styreprotokoll
opphopingformen opphopning innopphoping/opphopning2023styreprotokoll
et kjevleendring fra intetkjønn til valgfritt han-, hun- eller intetkjønnen, ei eller et kjevle2022styreprotokoll
en eller et kryp, kyssendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet kryp, kyss2022styreprotokoll
hol/hull
formen hol går ut, mens høl kommer innhull/høl2021styreprotokoll
hole/hulle (verb)formen hole går ut, mens høle kommer innhulle/høle2021styreprotokoll
kol/kullformen kol går ut, mens køl kommer innkull/køl2021styreprotokoll
kole/kulle (verb)formen kole går ut, mens køle kommer innkulle/køle2021styreprotokoll
har dritet / har drittformen har dritet går uthar dritt2021styreprotokoll

driten – dritet – dritne /
dritt – dritt – dritte
(perfektum partisipp)

formene før skråstreken går utdritt – dritt – dritte2021styreprotokoll
en eller et klirr, klynk, knepp, knirk, knystendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet klirr, klynk, knepp, knirk, knyst2021styreprotokoll
tipp eller tips ‘opplysning, råd; drikkepenger’tipp går ut av normentips2021styreprotokoll
snegl eller snilesnegle (hankjønn) kommer inn i normen som valgfri formsnegl eller snegle eller snile2021styreprotokoll
et fleip ‘spøk, ironi’endring fra bare intetkjønn til bare hankjønnen fleip2020styreprotokoll
en eller et hostendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet host2020styreprotokoll
en eller et gissel, hikstendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet gissel, hikst2020styreprotokoll
en eller et andante, andantino, larghetto, largo, prestoendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen andante, andantino, larghetto, largo, presto2020styreprotokoll
et pizzicatoendring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønnen eller et pizzicato2020styreprotokoll
en eller et beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskapendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskap2020styreprotokoll
en eller et adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskapendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskap2020styreprotokoll
en eller et ekornendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet ekorn2019styreprotokoll
en tights – tightsen – tightser – tightsenetights inn som valgfri form i ubestemt form flertallen tights – tightsen – tights(er) – tightsene2019styreprotokoll
en longs – longsen – longs – longsenelongser inn som valgfri form i ubestemt form flertallen longs – longsen – longs(er) – longsene2019styreprotokoll
en eller et blunk, bor ‘redskap’, dunk ‘bank; støt’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet blunk, bor, dunk2019styreprotokoll
en eller et marmorendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen marmor2019styreprotokoll
dritt, dritt-nye valgfrie skrivemåterdrit/dritt, drit-/dritt-2019styreprotokoll
en eller et mugg ‘muggsopp’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen mugg ‘muggsopp’2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtebrownie – brownien – brownier – browniene2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtecookie – cookien – cookier – cookiene2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtecupcake – cupcaken – cupcaker – cupcakene2019styreprotokoll
kanvas eller kanevaskanevas går ut av normenkanvas2019styreprotokoll
unormertnormert med hankjønnen bensol2019styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåteå chatte – chatter2018styreprotokoll
unormertfastsatt skrivemåtechat/chatt – chatten – chatter – chattene2018styreprotokoll
en eller et møll, nomenklatur, vinylendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen møll, nomenklatur, vinyl2018styreprotokoll
et akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitinendring fra intetkjønn til hankjønnen akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitin2018styreprotokoll
unormertnormert med hankjønnen aspirin2018styreprotokoll
en eller et hendiadyoin, karminendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen hendiadyoin, karmin2018styreprotokoll
unormertfastsatt grammatisk kjønnet acetylkolin2018styreprotokoll
en eller et bombasin, ultramarinendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen bombasin, ultramarin2018styreprotokoll
en eller et stimendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen stim2017styreprotokoll
en eller et bak ‘oppvarming’endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønnet bak2017styreprotokoll
en eller et hangendring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønnen hang2017styreprotokoll
dølehest, dølefe, dølekuvalgfrihet mellom forleddene døle- og døla-dølahest eller dølehest, dølafe eller dølefe, dølaku eller døleku2016styreprotokoll
blyges, enes, ferdes, finnes, flokkes, forfares, fødes, gjenfødes, gjørs, gremmes, handtakes/håndtakes, handtas/håndtas, høres, kalles, kives, leies, lenges, lykkes, mislykkes, nebbes, nevetakes, nevetas, nøyes, omgås, oppleves, ryktes, samles, skyldes, snakkes, spørres, stygges, tekkes, times, treffes, tykkes, undres, vederfaresjustering i bøyningen av en del verb på -s2015detaljer,
styreprotokoll

Fant du det du lette etter?