Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Framlegg til rettskrivingsreform 2003


Bakgrunn og framlegg

1997–2000

I åra 1997–2000 gikk Språkrådet igjennom bokmålsrettskrivinga og nynorskrettskrivinga og la fram forslag til nye normaler på årsmøtet i 2000. For bokmål foreslo Språkrådet bl.a. å fjerne en del lite brukte former, og rådet gjorde framlegg om at systemet med hovedformer (som skal brukes i staten og i lærebøker) og sideformer (som kan brukes i andre sammenhenger) skulle falle bort. For nynorsk var ei sentral retningslinje at nynorsk skulle ha en trang læreboknormal, men ellers mange sideformer.

Videre arbeid

Kulturdepartementet godkjente foreløpig ikke forslaga, men bad i brev 05.12.2000 Språkrådet arbeide videre med saka med sikte på å legge grunnlaget for en mer stabil rettskrivingssituasjon og å unngå hyppige rettskrivingsendringer i framtida. Departementet bad bokmålsseksjonen bl.a. vurdere å ta inn i bokmål noen vanlige riksmålsformer, og bad nynorskseksjonen vurdere om skillet mellom hovedformer og sideformer også kunne fjernes i nynorsk. Departementet slutta seg i brevet til forslaget fra Språkrådet om å fjerne dette skillet i bokmål.

Rådsmøtet 2003

Spørsmåla blei behandla på rådsmøtet i 2003. For nynorsk var det i mellomtida blitt gjort et større utgreiingsarbeid, som blei sendt på høring høsten 2002. Et klart flertall av høringsinstansene ville beholde skillet mellom hovedformer og sideformer. Det blei også konklusjonen ved den endelige behandlinga i Språkrådet.

Framlegg 2003

Framlegg til rettskrivingsendringer 2004

Fant du det du lette etter?