Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ledelsens rolle i klarspråksarbeidet


Skal man lykkes med klarspråk, må ledelsen i virksomheten være med på laget.


Mellomlederens rolle i klarspråksarbeidet

Mellomlederne sitter på mange av de virkemidlene som trengs i et språkprosjekt. I arbeidshverdagen er det ofte de som bestemmer prioriteringene, veileder medarbeiderne og gir klapp på skulderen for godt utført arbeid. Skal dere skape en kultur for klarspråk, må nettopp mellomlederne forstå hvor viktig språkarbeid er, og motivere og belønne innsatsen til hver enkelt medarbeider. Trekk inn mellomlederne i prosjektet fra begynnelsen av, og vær deg bevisst hvilken rolle de skal ha.

En mellomleder bør
 • støtte og oppmuntre medarbeiderne
 • etterspørre klarspråk og gi tilbakemeldinger om uklart språk
 • prioritere ressurser og tid, og få klarspråk i alle tekst- og tjenesteutviklingsprosesser
 • gå foran som et godt eksempel og bruke klart språk selv

Toppleders rolle i klarspråksarbeidet

Det er viktig at topplederen går foran med et godt eksempel og er en klarspråksambassadør. I tillegg til å være en synlig støttespiller kan topplederen stille resultatkrav til mellomledere og ansatte, for eksempel kreve at

 • et visst antall medarbeidere i hver avdeling tar klarspråkskurs
 • et visst antall brev, skjemaer eller nettekster forbedres
 • dokumenterte resultater synliggjøres
 • klarspråk blir fast tema i medarbeidersamtaler, både for mellomledere og medarbeidere
 • klarspråk blir fast tema på avdelingsmøter og ledermøter

Da Statens pensjonskasse gjennomførte pensjonsreformen «Perform», var klarspråksatsningen en del av prosjektet. Klarspråk ble dermed en naturlig del av SPKs kommunikasjon, også i arbeidet med årsrapporten. Klarspråk viste seg som et verdifullt verktøy til å kommunisere mål, resultater og avvik tydeligere – både internt og mot departementet.

Onar Aanestad i artikkelen «Klarspråksledelse – mer enn gode tekster»

Kilder

 • «Klarspråksledelse – mer enn gode tekster»
  Onar Aanestad. Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse (2015)

Fant du det du lette etter?