Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kolon og semikolon

Kolon og semikolon har ulike bruksområder, men mange blander dem sammen. Hva er forskjellen? Hva skal vi bruke når?


Kolon

Et kolon signaliserer at det kommer noe som skribenten har kunngjort eller lagt opp til i foregående setning. Det som står foran et kolon, skaper forventninger hos leseren, og det som står etter kolonet, skal innfri dem.

Oppramsinger, eksempler, spesifiseringer og forklaringer

Kolon brukes foran oppramsinger, eksempler, spesifiseringer og forklaringer.

 • Det norske flagget har tre farger: rødt, hvitt og blått.
 • Du kan åpne en flaske på tre måter: med flaskeåpner, med kjøkkenkniv eller med fortennene.
 • Med andre ord: Loven er åpen for tolkning.
 • Dette innebærer følgende: …

Kolon brukes foran punktlister (en form for oppramsing) hvis teksten i punktene ikke er en direkte videreføring av innledningssetningen.

Dette er dine oppgaver:

 • undervisning
 • veiledning
 • referatskriving

Kolon brukes også i presentasjoner.

 • Produsent: Terje Fjell
 • Manus: Leif Tangodden
 • Regi: Federico Fellini
 • Lyd: Norsk lyd AS

Sitat, replikk og tanke

Kolon brukes foran direkte sitater, replikker og tanker.

 • I språkloven står det: «Norsk er det nasjonale hovudspråket i Noreg.»
 • Direktøren sa: «Velkommen til møtet!»
 • Terje tenkte: «Det er nok best at jeg går.»

Tittel på bok eller verk

Kolon kan brukes mellom opphavsperson og tittel på bok eller verk.

 • Henrik Ibsen: Et dukkehjem

Stor eller liten forbokstav etter kolon?

Hvis det som står etter kolon, er en hel setning med subjekt og verbal, innleder vi med stor bokstav.

 • Med andre ord: Dette er en skandale!

Hvis det som står etter kolon, ikke er en hel setning, innleder vi med liten bokstav (med mindre det er et navn eller en tittel, jf. eksempelet ovenfor).

 • De alminnelige domstolene er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Semikolon

Semikolon er en mellomting mellom punktum og komma. Semikolon markerer en kortere stans enn et punktum, men en lengre stans enn et komma.

Semikolon er et tegn som vi stort sett kan klare oss godt uten. Det er bedre å la være å bruke tegnet enn å bruke det feil.

Sideordnede helsetninger

Vi kan bruke semikolon mellom to sideordnede helsetninger som er nær forbundet med hverandre (her kan også punktum brukes mellom setningene).

 • Jeg sier ikke at du tar feil; jeg sier bare at du misforstår!

Merk at det skal være liten forbokstav i den andre setningen.

Oppramsinger med ulike nivåer

Vi kan bruke semikolon mellom leddene i oppramsinger der vi trenger å markere forskjellige nivåer, og det første nivået er markert med komma.

 • Det nye styret ble: Bjørg-Berit Simonsen, leder; Terje Fjell, kasserer; Leif Tangodden, sekretær.

Skilletegn i ordbøker

I ordbøkene brukes semikolon ofte som skilletegn mellom ulike betydninger eller nyanser av ord.

 • god, -t adj. av høy kvalitet; velsmakende; dyktig, flink; behagelig; stor, rikelig; snill, vennlig …

Feil bruk av semikolon

Feil bruk av semikolon er nokså vanlig. Her er noen eksempler.

FEIL: Ingen tok ordet; heller ikke Terje.
RIKTIG: Ingen tok ordet, heller ikke Terje.

FEIL: Hun sa; «Jeg kommer i morgen.»
RIKTIG: Hun sa: «Jeg kommer i morgen.»

FEIL: Begrunnelsen for avslaget var følgende; …
RIKTIG: Begrunnelsen for avslaget var følgende: …

FEIL: Dette har vi notert; …
RIKTIG: Dette har vi notert: …

FEIL:

Stillingen omfatter disse oppgavene;

 • undervisning
 • veiledning
 • referatskriving

RIKTIG:

Stillingen omfatter disse oppgavene:

 • undervisning
 • veiledning
 • referatskriving

HUSK!

Husk at semikolon ikke kan erstatte komma, kolon eller tankestrek. Foran oppregning, forklaring eller sitat skal vi bruke kolon, ikke semikolon.

Fant du det du lette etter?