Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Bindebokstaver i sammensatte ord


Det er vanskelig å gi enkle regler for bruk av binde-s og binde-e i sammensatte ord. Det sikreste er å slå opp i godkjente ordlister eller ordbøker og se på oppføringene der. Den beste oversikten finnes i Tanums store rettskrivningsordbok, som inngår i ordnett.no (betalingstjeneste).

Her er en oversikt over noen sammensetninger som brukes mye i forvaltningsspråket.

Med bindebokstav

Barnevern

Sammensetninger med barnevern skal ha binde-s: barnevernspedagog, barnevernssak, barnevernstjeneste.

Distrikt

Sammensetninger med distrikt skal ha binde-s: distriktsplanlegging, distriktsvalgstyre.

Etat

Sammensetninger med etat skal ha binde-s: etatsopplæring, etatsråd, etatssjef, etatsstyring (underforstått etatens styring).

Fylke

Sammensetninger med fylke skal ha binde-s: fylkesadministrasjon, fylkeskommune, fylkesmann, fylkesnemnd, fylkessykehus/fylkessjukehus.

Fullmakt

Sammensetninger med fullmakt skal ha binde-s: fullmaktssak.

Omsorg

Sammensetninger med omsorg skal ha binde-s: omsorgsbolig, omsorgspermisjon.

Rettshjelp

Sammensetninger med rettshjelp skal ha binde-s: rettshjelpsforvaltning, rettshjelpsinstans, rettshjelpslov, rettshjelpsordning, rettshjelpssats.

Tilskudd/tilskott

Sammensetninger med tilskudd/tilskott skal ha binde-s: tilskuddsforvaltning/tilskottsforvaltning, tilskuddsordning/tilskottsordning.

Uten bindebokstav

Nemnd

Sammensetninger med nemnd skal ikke ha binde-s: nemndarbeid, nemndforslag, nemndleder, nemndmedlem.

Flyktning

Sammensetninger med flyktning skal ikke ha binde-e: flyktningarbeid, flyktningbakgrunn, flyktninghjelp, flyktningkonvensjon, flyktningleir, flyktningmottak, flyktningorganisasjon, flyktningråd, flyktningtjeneste.

Valgfri bindebokstav

Region

Sammensetninger med region kan stå både med og uten binde-s: region(s)bok, region(s)plan, region(s)planlegging, region(s)sjef.

Delvis med og delvis uten bindebokstav

Sak

Noen sammensetninger med sak skal ha binde-s, andre ikke. Noen har valgfri binde-s.

Disse sammensetningene skal ha binde-s:
saksanlegg, saksbehandler, saksbehandling, saksdokument, saksforberedelse, saksforhold, saksgang, saksgebyr, saksinnhold, sakskompleks, sakskostnad, saksnummer, saksomkostning, saksområde, saksopplysning, saksordfører, sakspapir, sakssvarende.

Disse sammensetningene skal ikke ha binde-s:
sakarkiv, sakfelle, sakfører, sakførsel, sakgi, sakkunnskap, sakkyndig, sakprosa, sakregister, saksøke, saktekst, sakvolder.

Disse sammensetningene har valgfri binde-s:
sak(s)liste, sak(s)orientering, sak(s)rettet/sak(s)retta.

Skatt

Noen sammensetninger med skatt skal ha binde-e, andre ikke. Noen har valgfri binde-e.

Disse sammensetningene skal ha binde-e:
skatteadministrasjon, skattebeløp, skatteberegning, skattebetaler, skatteevne, skattefradrag, skattefrihet, skattefritak, skatteinnkreving, skattelettelse, skattelov, skattelovgivning, skattemelding, skattemyndighet, skatterett, skatterettslig, skattetakst, skatteunndragelse.

Disse sammensetningene skal ikke ha binde-e:
skattlegge, skattlegging, skattskyldig.

Disse sammensetningene har valgfri binde-e:
skatt(e)fri, skatt(e)land, skatt(e)seddel, skatt(e)yter (bokmål) / skattytar (nynorsk).

Straff

Noen sammensetninger med straff skal ha binde-e, andre ikke. Noen har valgfri binde-e.

Disse sammensetningene skal ha binde-e:
straffeattest, straffebestemmelse, straffebud, straffedom, straffedømme, straffegebyr, straffelov, straffeprosess, strafferamme, straffereaksjon, strafferegister, strafferett, strafferettslig, straffesak, straffeskatt, straffetoll.

Disse sammensetningene skal ikke ha binde-e:
straffansvar, straffrihet, strafforeldelse, straffri, straffrihetsgrunn, straffullbyrdelse, strafflegge, straffnedsettelse, straffpåstand, straffskjerping, straffskyld, straffskyldig, straffverdig.

Disse sammensetningene har valgfri binde-e:
straff(e)forfølging, straff(e)fritak, straff(e)utmåling.

Tillit

Noen sammensetninger med tillit skal ha binde-s, andre ikke.

Disse sammensetningene skal ha binde-s:
tillitsadresse, tillitsbrudd/tillitsbrott, tillitserklæring, tillitsfull, tillitsfullhet, tillitskrenkelse, tillitskrenking, tillitskrise, tillitsmisbruk, tillitsombud, tillitsperson, tillitspost, tillitsspørsmål, tillitstap, tillitstegn, tillitsteori, tillitsvalgt, tillitsverv, tillitsvotum, tillitsyrke.

Disse sammensetningene skal ikke ha binde-s:
tillitskapende, tillitvekkende.

Fant du det du lette etter?