Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkplakaten Språkvett for næringslivet

Næringslivets Hovedorganisasjon og Språkrådet har i fellesskap lansert språkplakaten Språkvett for næringslivet.


Språkvett for næringslivet (bokmål)

Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må

1 Norsk er det naturlige for norsk næringsliv

 • Presisjon er viktig i næringslivet. Vi er alltid mer presise på morsmålet, fordi vi har et større ordforråd og en bedre språkfølelse på vårt eget språk.
 • Med norske medarbeidere er norsk språk mest effektivt i og for bedriften.
 • Lag reklame på norsk, ikke på engelsk, når du henvender deg til norske kunder.
 • Bruk norsk i stillingsannonser når du henvender deg til et norsktalende publikum.

2 Ulike språk for ulike behov

 • Snakk og skriv norsk når du kommuniserer med norske kolleger og andre som forstår norsk best. Bruk engelsk når det er formålstjenlig.
 • Med ansatte i ulike land og ansatte med ulike morsmål trenger bedriften flere språk.
 • Bedriften bør bruke det språk som passer best i den gitte kulturelle sammenheng.

3 Språkvett er viktig for bedriften og samfunnet

 • Den engelskspråklige innflytelsen er en utfordring ikke bare for lærere, foreldre, elever og opinionsdannere – som massemediene – men også for næringslivet.
 • Bruk norske fagtermer, da bidrar du til å utvikle og vedlikeholde norsk fagspråk.
 • Sikkerheten ivaretas best på det språket de ansatte behersker best.
 • Stimuler språklig bevisstgjøring i bedriften.
 • Det er ingen motsetning mellom det å være for globalisering og samtidig ta vare på norsk språk og kultur.

Språkvett for næringslivet (nynorsk)

Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må

1 Norsk er det naturlege for norsk næringsliv

 • Presisjon er viktig i næringslivet. Vi er alltid meir presise på morsmålet, fordi vi har eit større ordtilfang og ei betre språkkjensle på vårt eige språk.
 • Med norske medarbeidarar er norsk språk mest effektivt i og for bedrifta.
 • Lag reklame på norsk, ikkje på engelsk, når du vender deg til norske kundar.
 • Bruk norsk i stillingsannonsar når du vender deg til eit norsktalande publikum.

2 Ulike språk for ulike behov

 • Snakk og skriv norsk når du kommuniserer med norske kollegaer og andre som skjønar norsk best. Bruk engelsk når det er føremålstenleg.
 • Med tilsette i ulike land og tilsette med ulike morsmål treng bedrifta fleire språk.
 • Bedrifta bør bruke det språket som høver best i den konkrete kulturelle samanhengen.

3 Språkvett er viktig for bedrifta og samfunnet

 • Den engelskspråklege påverknaden er ei utfordring ikkje berre for lærarar, foreldre, elevar og opinionsdannarar – som massemedia – men også for næringslivet.
 • Bruk norske fagtermar, da bidreg du til å utvikle og halde oppe norsk fagspråk.
 • Tryggleiken syter ein best for på det språket dei tilsette meistrar best.
 • Stimuler språkleg bevisstgjering i bedrifta.
 • Det er ingen motsetnad mellom det å vere for globalisering og samtidig ta vare på norsk språk og kultur.

Fant du det du lette etter?