Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tove Raappana Reibo får den kvenske språkprisen 2023


Vinneren av den kvenske språkprisen, Kieliraatin kielipalkinto, er Tove Raappana Reibo, språk- og prosjektarbeider ved Halti kvenkultursenter i Nordreisa.

Tove Raappana ReiboReibo har i ei årrekke vært «en ildsjel i arbeidet med å lære barn og unge å snakke kvensk og dermed bringe språket videre til nye generasjoner og legge grunnen for at språket skal overleve». Det skriver årets jury, som har bestått av Kaisa Sundelin, Mari Keränen og Raymond Olufsen, i sin begrunnelse. «Årets pris er symbolsk sett en pris til alle disse ildsjelene som deltar i kvensk språkopplæring, der Reibo er en av de fremste, dyktigste og mest engasjerte», mener juryen.

Reibo har blant annet vært en aktiv medarbeider i den kvenske språkdusjen i Nordreisa. Hun har også reist med bokbuss på turné til skoler og barnehager i Nord-Troms for å lese eventyr på kvensk og holde minikurs i språket og er organisator og dirigent for det kvenske koret KvääniÄänii.

Deles ut for fjerde gang

Den kvenske språkprisen er opprettet av Språkrådet (Kieliraati) for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for å fremme kvensk språk. Vinneren mottar 25 000 kroner og et diplom. Prisen deles ut annethvert år. Den ble delt ut første gang i 2017 til Eira Söderholm og Agnes Eriksen, andre gang i 2019 til Liisa Koivulehto og tredje gang i 2021 til Kvenungdommen.

Årets prisutdeling er en del av et større arrangement i anledning den kvenske språkdagen 26. april i regi av Tromsø kvenforening.

Tid: 26. april kl. 18.00–20.00
Sted: Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thørings veg 10, Tromsø

Kontakt:

Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, tlf. 95 76 51 52
Kommunikasjonssjef i Språkrådet, Anette Hjerde, tlf. 41 68 30 82
Leder for Tromsø kvenforening, Bernt Isaksen, tlf. 93 46 71 23


Kväänin kielipalkinon 2023 annethaan Tove Raappana Reibole

Tove Raappana Reibo, kieli- ja prosektityötelijä Haltiin kväänisentterissä Raisissa, saapi Kieliraatin kielipalkinon 2023.

Tove Raappana ReiboJuryssä oli Kaisa Sundelin, Mari Keränen ja Raymond Olufsen. Het sanovat ette «Reibo oon ollu monta vuotta tulisielu ja työtely sen eestä ette lapset ja nuoret oppivat puhumhaan kvääniä. Sillä tavala kielen tuohaan uusile sukupolvile, ja laitethaan pohjan niin ette kieli pärjää. Vuoen palkinto oon symboolisesti kattottunna palkinto kaikile niile tulisieluile jokka ottavat ossaa kielen opetuksheen, missä Reibo oon etumainen, seppiin ja enniiten engaseeraantunnu».

Reibo oon ollu aktiivinen työtelijä kväänin prosektissa Kielitruisku Raisissa. Hän oon kans reisanu ympäri kirjabussila koulhuin ja lastentarhoin Pohjas-Tromssassa niin ette lukeat eeventyyriitä lapsile kvääniksi ja pittäät kväänin minikursin, ja oon organisaattori ja dirigentti kväänikuorossa KvääniÄänii.

Jaethaan neljänen kerran

Språkrådet – Kieliraati perusti kielipalkinon siksi koska se haluaa eistäät, kehittäät ja säilyttäät kväänin kielen. Palkinon annethaan ihmisille, joukoile, organisasuuniile, yhistyksile eli institusuuniille joitten työ oon merkinny sangen paljon kväänin kielele. Voittaja saapi 25 000 kruunua ja diploomin. Palkinon jaethaan joka toinen vuosi. Ensimäisen kielipalkinon annethiin vuona 2017 Eira Söderholmile ja Agnes Eriksenile, toisen kerran vuona 2019 Liisa Koivulehole, ja kolmanen kerran vuona 2021 Kvääninuorile.

Tänä vuona palkinon annethaan osana arransementistä kväänin kielipäivänä (26. aprillikuuta), mitä järjestää Tromssan Kvääniseura.

Aika: 26. aprillikuuta klo 18.00–20.00
Paikka: Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thørings veg 10, Tromssa

Ota kontaktin:

Osastonjohtaja Kieliraatissa, Daniel Ims, tel. 95 76 51 52
Kieliraatin kommunikasuunijohtaja, Anette Hjerde, tel. 41 68 30 82
Tromssan Kvääniseuran johtaja, Bernt Isaksen, tel. 93 46 71 23

Juryens begrunnelse