Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkrådet vil ikke vrake «nordmann»


I en sak om kjønnsnøytrale yrkestitler skrev NRK at Språkrådet mener det kan bli aktuelt å vrake ordet «nordmann». Det er feil.

Det hører ikke med til Språkrådets oppgaver å bestemme hvilke ord i det norske ordforrådet det er lov eller forbudt å bruke. Nordmann er et «vanlig» allmennord i norsk, og det faller ikke inn under Språkrådets arbeidsområde å vurdere om dette hører hjemme i språket vårt. Språkrådet gir derimot råd i spørsmål om statlige yrkestitler, som skal bli kjønnsnøytrale etter et stortingsvedtak i 2019.

Det var dette NRK Nordland blandet sammen i en nettsak på nrk.no onsdag ettermiddag (17. februar 2021). Saken ga inntrykk av at Språkrådet også arbeider med allmennord som «nordmann». Det stemmer ikke. Seksjonsleder i Språkrådet Daniel Ims er feilsitert i saken. Språkrådet har vært i kontakt med NRK og mediehusene som plukket opp saken, for å oppklare.

Feilsiteringen sparket i gang en debatt om ordet «nordmann» i redaksjonelle og sosiale medier. Vi beklager at Språkrådet stadig kobles til denne debatten. Det gir et galt og uheldig inntrykk av Språkrådets virksomhet.

Språkrådets svartjeneste svarer på spørsmål også om allmennord, og kan foreslå alternativer til importord og andre markerte ord ved behov. Vi har flere ganger svart på spørsmål om nordmann og «nordkvinne». Her er et svar fra svarbasen vår: