Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkrådet gratulerer med den internasjonale romdagen!


Romanes er språket til romene, og det er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. ABC romani shib er den første ABC-boka i språket romanes som er gitt ut i Norge.

I motsetning til de andre minoritetsspråkene står romanes veldig sterkt som muntlig språk. De aller fleste romer i Norge snakker det flytende, romske barn har det som førstespråk, og det er i daglig bruk i det romske miljøet. Men som skriftspråk har ikke romanes stått like sterkt. Ytterst få bøker på romanes er utgitt. Aviser og blader finnes ikke, og språket har vært svært lite brukt i dokumenter og meddelelser fra norsk offentlighet.

ABC Romani shib

Romske barn i Norge har ikke hatt skriveopplæring eller lærebøker i romanes, og skrivekompetansen er av ulike grunner lav blant romene. Dessuten har det ikke vært enighet blant romer i Norge om hvordan språket skal skrives. Det har blant annet vært diskusjon om det skal brukes bokstaver av den typen vi kjenner fra mange østeuropeiske språk, som š eller ž, eller om det skal brukes bokstavkombinasjoner av typen sh eller zh. Uten felles rettskriving er det vanskelig både å drive skriveopplæring og få brukt romanes skriftlig i offentlig sammenheng.

ABC romani shib kan kanskje bøte på noen av disse problemene. Boka kan bli en viktig læringsressurs for romske barn, og forhåpentlig vil den dermed kunne bidra til å fremme romanes som skriftspråk i Norge. Da vil språket lettere kunne kan tas i bruk av offentlige organer og i litteratur og media.

Boka er blitt til i et samarbeid mellom det romske kultursenteret Romano kher og Språkrådet. Forfatteren er Rolf Theil, pensjonert professor i lingvistikk. Han har hatt ei gruppe romer fra Romano kher som referansegruppe gjennom arbeidet med boka.

Boka blei lansert under et arrangement på Romano kher 23. mars, der Theil blei intervjua om boka av en av kultursenterets ansatte, Safira Josef.

Enkelte romanifolk/tatere feirer òg 8. april, derfor gratulerer vi også på deres språk, romani.

Romanes: Te avel baxtalo 8. aprilo!
Romani: Kamma lattjo dives!