Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Spennende samarbeid skal sikre viktig terminologi på norsk


Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Språkrådet formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk.

Norsk Elektroteknisk Komité har ansvar for standardiseringsarbeid innen elektroteknikk, et område som dekker viktige samfunnsfelt fra kraftnett til cybersikkerhet. Her er det viktig å få etablert norskspråklig terminologi. Avtalen vil styrke terminologiarbeidet og ivareta en høy språklig standard.

– Språkrådet arbeider systematisk for å få utviklet og tilgjengeliggjort terminologi på alle fagområder. NEK bidrar med viktig terminologi på sitt felt, og med denne avtalen faller en viktig brikke på plass i arbeidet med norskspråklig terminologi, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Samarbeidet vil legge til rette for at vi kan kommunisere enda bedre om samfunnssikkerhet og beredskap på norsk. NEK legger inn terminologi i den internasjonale termbasen Electropedia, men vil også finne løsninger for å gjøre terminologien søkbar i Termportalen.