Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Sosialhjelp som folk forstår


Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

Er føringene i lovtekstene en så hard nøtt at selv klarspråk kommer til kort for den som skriver vedtaksbrev?

– Nei, svarer språkdirektør Åse Wetås, fast gjest i podkasten. – Loven pålegger det offentlige en veiledningsplikt overfor innbyggerne. Da må en bruke et klart og enkelt språk som ikke er nedtynga av byråkratiske formuleringer. Språket må være i øyehøyde med den som mottar vedtaket.

Ved Nav Lillehammer-Gausdal har de tatt grep. Nita Storeheier Leqvamb forteller:

– Vi har endret på mye, men først og fremst på strukturen og rekkefølgen i vedtaksbrevene, sånn at det viktigste kommer først. Det gjorde det ikke før. I tillegg jobber vi med klarspråk, noe vi har gjort over tid. Statsforvalteren har deltatt i dette arbeidet.

– Statsforvalteren er nøkkelen til å sikre at det gode arbeidet som gjøres ett sted, kan gjenbrukes andre steder, forklarer Navs arbeids- og tjenestedirektør, Sonja Skinnarland.

– Statsforvalteren må lage gode rammer for å kunne jobbe på tvers av kommunesektoren, stemmer Nav-direktør Hans Christian Holte i.

– Men Nav har helt klart et ansvar for å være en pådriver i språkarbeidet, mener Skinnarland.
– Vi skal snakke på en måte som er tydelig og forståelig, vi skal være forutsigbare og gjøre det så enkelt som mulig for alle brukerne våre.

– Dette er gode nyheter for språk i offentlig sektor, sier Åse Wetås. – Det er viktig og nyttig å lære av hverandre hvis vi skal bli flinkere til å skrive og til å formulere oss. Det at flere setter seg ned og ser på om vi kan få en praksis som er likere og bedre, er veldig bra.

I sendingen deltar arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland, og Nita Storeheier Leqvamb, som er ansvarlig for sosialhjelpsområdet ved Nav Lillehammer-Gausdal. Som vanlig er Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås på plass i studio.