Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Seminar om bokmålsrettskrivinga


Språkrådet arrangerer seminar om bokmålsnormen 2. mai. Arrangementet er åpent for alle, men antall plasser er begrensa, og det er obligatorisk påmelding.

En av Språkrådets oppgaver er å forvalte de offisielle normene for rettskriving i bokmål og nynorsk. Den siste store rettskrivingsreformen for bokmål kom i 2005. Rettskrivinga skal i hovedsak fortsatt ligge fast. I proposisjonen som ble lagt fram i forbindelse med språkloven, ble det likevel åpna for å se på om det er behov for justeringer i bokmålsnormen på bakgrunn av bruken i tekster.

Justeringer i bokmålsnormen

Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon tok i 2022 fatt på arbeidet med mulige justeringer i bokmål og gjorde en gjennomgang av ord som i dag har valgfrihet mellom hv- og kv-. Forslag til endringer for denne gruppa er blant flere forslag som nå er ute til høring.

Språkrådet ønsker innspill

Språkrådet er interessert i gode innspill om hvilken retning justeringer av bokmålsnormen bør ta, og om hvor grensa går mellom justeringer og mer gjennomgripende endringer. På seminaret blir det faglige innlegg om normering generelt og om bokmålsnormen spesielt. Vi har også invitert fem språkorganisasjoner til å legge fram sitt syn på normen.

Praktisk informasjon og påmelding

Seminaret finner sted i møterom M70, Observatoriegata 1 B, Oslo tirsdag 2. mai fra kl. 10.00 til 15.00. Det blir enkel lunsjservering. Det er ikke flere ledige plasser i lokalet, men du kan følge seminaret digitalt.

Program (forbehold om mulige endringer)
10.00–10.30Åpning og innledning
10.30—11.00Liv Cathrine Krogh (Universitetet i Sørøst-Norge): Når elever i videregående skole skriver på bokmål
11.00—11.30Stian Hårstad (NTNU): Nye normtilstander? Inntrykk fra unges skriftpraksiser i en digital tidsalder
11.30—12.00Ingunn I. Ims (Universitetet i Sørøst-Norge) og Eli Anne Eiesland (Oslomet): Bokmålsnorm og skriftspråkforvaltning i et lærerutdanningsperspektiv
12.00—12.45Lunsj
12.45—12.55Bokmålsforbundet
12.55—13.05Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
13.05—13.15Foreninga for radikalt bokmål
13.15—13.25Landslaget for språklig samling
13.25—13.35Riksmålsforbundet
13.35—13.50Kaffepause
13.50—14.20Karoline Riise Kristiansen (NRK): Bruksspråk og språkbruk i NRK
14.20—14.50Torbjørn Nordgård (Lingit): Justering av bokmålsnormen: noen empirisk funderte forslag
14.50—15.00Oppsummering og avslutning