Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Rettskrivningsendringer på høring


Språkrådet har sendt ut på høring en del forslag til endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk. Blant endringsforslagene er justeringer av normert kjønn for en del substantiver, nye norvagiserte stavemåter for noen importord og et gjensyn med ordet koss i nynorsk. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. april.

De fleste av de foreslåtte endringene dreier seg om justeringer i normen motivert av bruken i tekster. For eksempel er substantivet låt i dag bare normert med hankjønn, men det er hyppig i bruk som hunkjønnsord. Språkrådet foreslår at det skal være valgfrihet mellom hankjønn og hunkjønn her. For andre ord foreslår vi innstramming i normen, for eksempel for substantivet smil i bokmål. Der er det valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn i dag, men intetkjønn dominerer svært klart i bruk. Forslaget går ut på at hankjønn skal gå ut av normen for dette ordet.

Det er forslag om at pellets kommer inn som valgfri form ved siden av dagens form pellet, mens resurs med én s og bestemt form jusen av jus ‘rettsvitenskap’ er foreslått tatt ut. Det samme gjelder formen (et) trikk ‘knep’ i bokmål.

For en del importord som uttales med lyden /k/, men skrives med bokstaven c, er det foreslått å innføre valgfri skrivemåte med bokstaven k. Det gjelder for eksempel cava/kava, campus/kampus og taco/tako.

I nynorsk er det foreslått å ta inn i normen ordet koss, som fram til 2012 hadde status som sideform av korleis, men gikk ut av normen i rettskrivningsreformen det året. Koss er en del brukt i skrift, særlig i skjønnlitteratur, og i talemålet finner vi ordet i et stort geografisk område.

Språkrådet inviterer til å komme med høringsuttalelser om de konkrete forslagene som det er gjort greie for i høringsnotatet, gjerne med henvisning til normeringsprinsippene slik de er formulert i retningslinjene for normering.

Hvem som helst kan sende inn høringsuttalelse. Uttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på Språkrådets nettsider.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. april 2024. Bruk e-postadressa post@sprakradet.no.