Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ord som inkluderer


Hva kjennetegner språk som skaper innenforskap istedenfor utenforskap? Hvordan snakker vi med og om mennesker slik at de føler seg sett og tatt på alvor? Inkluderende språk er tema i episode 22 av språkpodkasten «På godt NAVsk».

– Det er mange likhetstrekk mellom inkluderende språk og klarspråk. Klarspråksarbeid handler om å bryte ned de språklige barrierene mellom innbyggerne og det offentlige, og det er noe av det viktigste vi gjør for å inkludere, åpne opp og skape tilgjengelige tekster, fastslår dagens gjest, Louise Eie With, som jobber med klart språk i Nav.

– Med inkluderende språk tar vi klarspråk et skritt videre. Vi bruker språket aktivt og målretta for å inkludere alle innbyggerne. Det handler om å være bevisst på at språket vi bruker, representerer mangfoldet og fremmer likestilling, slik at ingen føler seg oversett eller tilsidesatt i møte med det offentlige, fortsetter With.

Språkdirektør Åse Wetås advarer og anbefaler:

– Om man forsøker å være inkluderende uten å være bevisst på ordvalget, kan teksten bli vag, uklar og snirklete, kanskje litt prega av berøringsangst, påpeker hun.

Men det er hjelp å få for den som vil kommunisere klart og inkluderende. Kommunenes sentralforbund (KS) har nylig publisert en veileder for inkluderende språk.

– Den introduserer noen gode prinsipper for inkluderende språk og viser konkrete eksempler på hvordan klarspråk og inkluderende språk kan få alle til å føle seg som en del av fellesskapet, sier Wetås.

I sendingen deltar Louise Eie With, som jobber med klart språk i Nav. Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås er som vanlig på plass i studio.

Mangfold i mai

«Mangfold i mai» er en årlig arrangementsserie som ble satt i gang i 2022 av Navs IT-team for universell utforming. Arrangementene tar opp relevante emner som er knyttet til mangfold, inkludering og universell utforming i og utenfor utvikling av IT-løsninger. Både offentlige og private aktører deltar. De fleste arrangementene er åpne for alle.