Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ønsker å bli et språklig forbilde


– Det er utenkelig for oss å ikke ha et språkpolitisk organ, sier Geir Kåre Resaland, prorektor og leder for språkutvalget på Høgskolen på Vestlandet (HVL). Da høgskolen ble opprettet for seks år siden, vedtok styret tidlig språkpolitiske retningslinjer.

– Vi spør oss hele tiden hvordan vi kan styrke språkarbeidet vårt. Målet er at høgskolen skal bli et språklig forbilde for norske universiteter og høgskoler når det gjelder god og rett bruk av språket, særlig nynorsk, men også bokmål og tegnspråk. Derfor prioriterer vi å ha et språkutvalg ved høgskolen.

Hvordan arbeider språkutvalget?

– Språkutvalget er satt sammen av representanter fra alle fakultetene, biblioteket og kommunikasjonsavdelingen og har én studentrepresentant. Vi har fire møter i året. I 2018 vedtok styret ved HVL et sett med ambisiøse språkpolitiske retningslinjer, som utvalget skal følge opp. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere en årlig språkdag. Hvert år deler vi dessuten ut en språkpris, og vi sørger for at høgskolen tilbyr språkkurs. Utvalget arbeider for at oppmerksomheten rundt språkarbeidet i organisasjonen blir opprettholdt.

Hva er de overordnede språkpolitiske målene for HVL?

– Vi har fem universitetsområder fordelt på Vestlandet, og vi ligger midt i kjerneområdet for det nynorske språket. Det forplikter. Det er særlig viktig for nynorsken, som nasjonalt er et mindre språk enn bokmål, at sentrale institusjoner i kjerneområdet støtter og bruker dette språket. I strategien til HVL blir det slått fast at høgskolen skal ha en tydelig nynorsk profil og arbeide aktivt for norsk som et fullverdig språk. Vi ønsker dessuten å finne en god balanse mellom bruken av norsk og det viktigste parallellspråket, engelsk, innenfor både utdanning, forskning og formidling. Språkutvalget har derfor begynt å kartlegge bruken av parallellspråk ved høgskolen.

Hvorfor er det viktig å ha et språkpolitisk organ hos dere?

– Det er en selvsagt plikt for HVL å legge til rette for at både ansatte og studenter kan kommunisere og uttrykke seg på et godt, klart og forståelig norsk språk, både muntlig og skriftlig. Språkutvalget er både et formelt organ og en møtearena. På grunn av arbeidet vi gjør der, vet ansatte og studenter at vi løfter språkarbeidet fram hos oss, og jeg opplever stadig at folk griper fatt i meg og tar opp språkspørsmål. Det er veldig viktig at det finnes et sted å ta opp språkpolitiske spørsmål på en høgskole eller et universitet.

Syns du det er viktig at språkarbeidet er forankret i ledelsen?

– Som prorektor ved HVL er jeg leder for utvalget. HVL har bevisst valgt denne løsningen, og det viser hvor viktig høgskolen mener arbeidet er. I de språkpolitiske retningslinjene som ble laget av styret, står det hvordan vi alle skal utøve språkansvaret i arbeidet vårt, og vi prøver hele tiden å utvikle oss. I det daglige gjøres språkarbeidet ved fakultetene og i administrasjonen – gjennom undervisning, forskning og formidling. På disse områdene blir det gjort mye bra arbeid!