Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi


Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og gjennom det også formannskapet for Nettverket for språknemndene i Norden. I den forbindelse retter vi søkelyset mot utfordringer som gjelder språkteknologi i skolen, og hvordan utvikling og bruk av språkteknologi kan bidra til å støtte opp under de nordiske landenes språkpolitikk.

I dagens språkteknologiske landskap opplever skoleelever og lærere at programvare og skrivestøtte som tilbys av de store internasjonale teknologigigantene i skolen, ikke reflekterer de lokale språkenes offisielle rettskrivning. Per i dag er det ikke mulig å legge inn vedtatte rettskrivningsnormer i de internasjonalt utviklede skriveverktøyene. Språknormene som formidles av de store teknologigigantene, framstår dermed som konkurrenter til den offisielle rettskrivningen. Selskapene tillater heller ikke at lokalt utviklet språkteknologi for små språk (f.eks. grønlandsk, samiske språk, norsk nynorsk osv.) kan tilbys som lokal tilpassing til de barn og ungdommer som får opplæringen sin på disse språkene.

Denne problematikken vil være utgangspunktet for en panelsamtale med

  • Sondre Ronander, PR-ansvarlig i Google
  • Sjur Moshagen, språkforsker ved Universitetet i Tromsø
  • Synnøve Marie Sætre, påtroppende leder for Nynorsksenteret og fungerende leder i Noregs mållag
  • Åse Wetås, direktør i Språkrådet

Lunsjmøtet finner sted i Målstova på Nasjonalbiblioteket i Oslo den 25. august kl. 12–13.