Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nettseminar om lærebokskriving


Går du med en lærebokforfatter i magen? Trengs det lærebøker på norsk på et fagområde du har ansvar for?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Termportalen ved UiB og Språkrådet arrangerer nettseminar 14. mars kl. 10.00–11.00 om skriving av lærebøker på norsk for høyere utdanning.

Nettseminaret er ment som en hjelp til å følge opp KDs handlingsplan for norsk fagspråk i akademia som kom i 2023. Møtet vil bli tegnspråktolket.

Program

Kl. 10.00 – Velkommen ved Bjørg Nesje Nybø, Språkrådet

Deretter følgende korte innlegg:

 • om lærebøker og norsk fagspråk
  ved Gunnar Yttri, Universitets- og høyskolerådet (UHR)
 • om studentene og norsk fagspråk
  ved Elida Slettum, Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • om NFFOs stipendordninger
  ved Nina Herland, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
 • om HK-dirs lærebokordning for høyere utdanning
  ved Alina Oboza, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • om koblingen lærebokskriving og terminologiarbeid
  ved Marita Kristiansen, Termportalen
 • om erfaringer med utvikling av læreboken Fornybar Energi
  ved Professor og lærebokforfatter Erling Holden
 • om å skrive lærebøker sett fra forlagene
  ved Knut André Karlstad, Forleggerforeningen

Ca. kl. 10.40 – Panelsamtale mellom innleggsholderne, ledet av Marit Ubbe, HK-dir

Kl. 11.00 – Seminaret slutt