Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren?


Hva gjør utdanningsinstitusjonene for å sikre at de språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Hvor lang er veien fra teori til praksis – og til godt arbeid med norsk fagspråk?

Språkrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til digitalt sektormøte for å dele erfaringer og ideer til oppfølging og inspirasjon.

Tid: 14. september kl. 10–11.
Sted: Dette var et nettseminar.

Arrangementet blir tegnspråktolka.