Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hvordan vise tiltro og tillit?


Det offentlige skal vise tiltro og tillit til de som trenger offentlige tjenester. Men hva betyr egentlig tillit? Hvordan formidler vi tiltro og tillit, for eksempel i et avslag? Dette er tema for episode 18 av Navs podkast På godt NAVsk.

Ifølge Navs skarpskodde jurister er tillit et stort ord som kan defineres på mange forskjellige måter. Tillit er det som fyller gapet mellom det sikre og det usikre, selv om man ikke har en full garanti for noe. Brukeren har en forventning om at noe vil eller ikke vil skje, og at det offentlige handler i brukerens interesse. Det er der tilliten ligger, i en forutsigbarhet. Dette må kommuniseres på en lettfattelig måte, ellers er det en fare for å miste tilliten.

– Vi må finne ut hvordan vi balanserer tillit, etterrettelighet, dokumentasjon og kontrollbehov, mener Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Det å bruke innbyggernes eget språk på en klar måte er viktig for tilliten. Innbyggerne har konkrete språklige rettigheter. Det gjelder riktig bruk av bokmål og nynorsk, samiske språk og tegnspråk, sier språkdirektør Åse Wetås.

I sendingen deltar Navs jurister Elsa Andhøy og Martin Brauer. Som vanlig er Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås på plass i studio.