Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hvordan finner vi ordene som bygger ned konflikter og skaper tillit?


Språk og sikkerhet er tema for episode 10 av podkasten På godt NAVsk. Reduserer vi folks avmaktsfølelse og styrker tilliten hvis vi bruker helt vanlige ord?

– Mye frustrasjon vokser ut av en følelse av avmakt, av å ikke forstå og ikke bli forstått. Vil vi unngå å skape slik frustrasjon, må vi bruke et språk som er klart og tydelig og tilpassa dem vi kommuniserer med. Kravet om klar kommunikasjon er nedfelt i klarspråksparagrafen i den nye språkloven, sier språkdirektør Åse Wetås.

Digital kommunikasjon er uten ansikt og stemme. Hva slags språk krever det av oss?

– Det krever et språk som er nært og empatisk, men som ikke flyter over i følelsesmessige uttrykk. Skriftlighet skaper en distanse som en må jobbe ekstra for å minske, påpeker Wetås. – Dette gjelder særlig minoritetsspråkbrukere.

Hør språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og leder for Nav Alver, Jane Britt Daae, snakke om språk og sikkerhet.