Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!


Samisk språk og kultur er ekstra synlig i dag, siden mange kommuner feirer den samiske nasjonaldagen. Mange håper at språkloven gjør de samiske språkene mer synlige også resten av året.

Språkloven, som trådte i kraft 1. januar, slår fast at samiske språk og norsk er likeverdige språk. Norge har et spesielt ansvar for de samiske språkene, og offentlige organ har ansvar for å bruke, styrke og utvikle dem – ikke bare i dag, men også alle andre dager.

Vi har spurt noen utvalgte kommuner om hva de gjør for å styrke samiske språk, og hva språkloven betyr for dem.

Språkloven gir håp for minoritetsspråkene

Gáivuona suohkan – Kåfjord kommune – Kaivuonon komuuni forteller at de har et håp om at språkloven skal bidra til å øke statusen til samiske språk og minoritetsspråk i Norge.

– Vi håper språkloven skal bidra til å befeste, gi økt anerkjennelse og øke bevisstheten omkring det offentliges ansvar for ikke bare samiske språk, men også minoritetsspråk. Det er viktig å ta vare på, pleie, styrke og utvikle den flerspråkligheten som finnes. Når det gjelder samiske språk, er det viktig at disse språkene også får mulighet til å fungere som samfunnsbærende språk i sine lokalmiljø og i sin region i større grad enn i dag.

Alta kommune (Álttá suohkan) håper at samiske innbyggere får en følelse av at det samiske språket er viktig, at de kjenner retten de har til å kunne skrive og få svar på samisk fra det offentlige. Videre håper kommunen at det samiske språket og det samiske generelt skal bli mer synlig i det offentlige rommet, og at det legges til rette for at flere kan lære seg språket.

Kvænangen kommune (Návuona suohkan) håper at samisk språk synes og høres mer i det offentlige rom, og ønsker seg tiltak som gjør det lettere å ta samiskopplæring for alle.

– Mii sávašeimmet ahte sámegiella oidnošii ja gullošii eambbo sihke almmoláš visttiin ja muđui suohkanis. Doaibmabijut mat geahpidit buohkaid váldit sámegieloahpu.

Dette gjør kommunene for samisk språk

De tre kommunene har flere tiltak for å styrke samisk språk, og de trekker særlig fram hvor viktig det er med opplæring i (og på) samisk helt fra barnehage til voksenopplæring.

Kommunene fremmer samisk språk i offentlige rom ved blant annet å organisere samiske arrangement og utvikle det samiske innholdet på biblioteket, etablere språksenter, bruke samisk i helsesektoren eller ved å aktivt støtte samiske institusjoner.

Felles for de tre kommunene er ønsket om at samisk språk blir mer synlig, og at flere skal få mulighet til å lære seg språket.