Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Frokostmøte: Hva er status for norsk fagspråk og terminologi?


Velkommen til digitalt frokostmøte 17. januar kl. 08.30–09.30 der vi presenterer resultatene fra undersøkelsen om norsk fagspråk og terminologi i universitets- og høyskolesektoren som ble gjennomført høsten 2022.

UiB ved Språksamlingene og Språkrådet har fått gjennomført en undersøkelse for å kartlegge arbeidet som gjøres med norsk fagspråk og terminologi. Det har vært et ønske om å vite mer om hvilket arbeid som gjøres med å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk, og i hvilken grad vitenskapelig ansatte bruker og utvikler norskspråklige terminologiressurser.

Nå foreligger resultatene, og vi ønsker velkommen til frokostmøte der Rambøll, som har gjennomført undersøkelsen, vil presentere resultatene. Det blir også innledninger, diskusjon og mulighet til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Deltakere i panelet:

  • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen
  • Åse Wetås, direktør i Språkrådet
  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
  • Anine Kierulf, leder av utvalget for akademisk ytringsfrihet

Debattleder: Marita Kristiansen, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB

Les også:

Åse Wetås om ny undersøkelse: – Et stort demokratisk problem at akademikere ikke oppmuntres til å skrive på norsk