Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Fire huskeregler for å unngå misforståelser


Hva kan vi gjøre for å sikre best mulig at vi blir forstått riktig? Hvordan kan vi sørge for at vi formidler det som menes? Episode 14 av podkasten På godt NAVsk handler om hvordan vi kan bruke forskning til å unngå misforståelser og feiltolkninger i den digitale dialogen.

Ved Nav Grimstad bruker de samarbeidsprinsippet, en teoretisk modell med fire huskeregler for å unngå feiltolkninger og misforståelser:

 1. Sier du noe som er sant, bokstavelig talt?
  Unngå overdrivelser, ironi og metaforer.
 2. Gir du nok informasjon, verken mer eller mindre?
  Gi så mye informasjon som situasjonen krever.
 3. Uttrykker du informasjon på en klar og lettfattelig måte?
  Unngå unødvendig kompliserte ord.
 4. Svarer du på spørsmål som stilles?
  Svaret skal være individuelt og personlig.

– Det er en god idé å bruke kunnskap som er utvikla gjennom forskning, til å bli bedre, sier språkdirektør Åse Wetås. – Særlig når den er så håndfast og konkret som dette. Det foregår forskning både innen klarspråk, terminologi og fagspråk som er veldig anvendelig i en praktisk sammenheng. Et godt samvirke mellom forskning og praksis er gull verdt!

– Et gjennomgående godt språkarbeid forutsetter systematikk, fortsetter Wetås og peker på at klarspråksparagrafen i den nye språkloven gir god grunn til å sette fart i det systematiske arbeidet med klart språk. Det blir viktig å lære av hverandre mellom virksomheter og dele god praksis og systematikk, oppfordrer hun. – Dette er ikke til å misforstå.

I sendingen deltar veilederne Ellen Anette Eriksen og Knut Nesland Ose ved Nav Grimstad. Som vanlig er Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås på plass i studio.