Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Endringer i bøyningen av en del intetkjønnssubstantiver i bokmål


26. september godkjente Kultur- og likestillingsdepartementet en del endringer som først og fremst berører intetkjønnssubstantiver i bokmål. Hovedmålet med endringene er å gjøre bokmålsnormen enklere. Blant de berørte ordene finner vi noen som er nokså hyppig brukt, som anker, forum, kapittel, sentrum, søppel og teater.

En sentral del av endringene gjelder bestemt form entall av intetkjønnssubstantiver som ender på trykklett -el og -er. Her har det inntil nå vært valgfrihet mellom former med og former uten sammentrekking, f.eks. ankret eller ankeret, kapitlet eller kapittelet, teatret eller teateret. Fra 26. september er det bare de lange formene uten sammentrekking som er riktige: ankeret, kapittelet, teateret osv. Det er også noen justeringer av flertallsformer i denne gruppa ord.

Flere endringer berører bøyningen av ord av latinsk opphav. Her er formålet å forenkle systemet ved å skjære ned på antall ulike bøyningsmønstre, luke ut lite brukte former og øke graden av systematikk. F.eks. går flertallsformer som deposita (av depositum) og referenda (av referendum) ut av rettskrivningen. En mye brukt form som fora (av forum) blir stående, men man kan også bøye forum som et vanlig norsk intetkjønnsord. Også en del lite brukte valgfrie former går ut, som stipendium og verbum. Former som jubilé, mausolé og musé går ut både i bokmål og nynorsk.

Endringsforslagene var på allmenn høring tidlig i 2022 og ble oversendt Kultur- og likestillingsdepartementet for godkjenning i juni samme år. Årsaken til at endringene måtte godkjennes av departementet, er at de omfatter mange ord og blant dem også en del ord som blir mye brukt. Slike gjennomgripende rettskrivningsendringer ligger det ikke til Språkrådet å innføre på egen hånd.

De nye bøyningsmønstrene vi bli ført inn i Bokmålsordboka og Nynorskordbokaordbøkene.no så snart som mulig.