Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Årets tegn 2023 er IKKE-BINÆR


I dag, den 25. mars, er det den nasjonale tegnspråkdagen. Vi gratulerer og feirer med å kåre årets tegn.

I arbeidet med kåringen av årets tegn 2023 ble publikum bedt om å sende inn forslag. Det kunne være et tegn de mener har preget 2023, et tegn som var nytt for innsenderen det året, eller et tegn som innsenderen syntes var særlig spennende. Det kom inn mange gode forslag, og juryen bestemte seg for tegnet IKKE-BINÆR, som betyr at en person ikke identifiserer seg med noe kjønn.

«Ikkje-binær er personar som identifiserer seg med eit anna kjønn enn kategoriane mann og kvinne, som identifiserer seg med begge desse kjønnskategoriane, eller som opplever at kjønnsidentiteten er flytande og i endring gjennom livet. Ikkje-binær kan også vise til personar som ikkje identifiserer seg med nokon kjønnskategori i det heile tatt.» (Store norske leksikon)

Juryens begrunnelse

Tegnet er sammensatt av tegnene IKKE og KNYTTET-TIL. Etter det juryen har observert, er munnbildet ‘ikk binær’. Juryen anser tegnet for å være nytt.

Året 2023 var sterkt preget av identitetsdiskusjonen, noe som ga begrepet interseksjonalitet en ny dimensjon i tegnspråksamfunnet. Tegnet IKKE-BINÆR har i økende grad blitt observert hos flere aldersgrupper i 2023.