Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Årets tegn 2022


Tegnet ABSURD/KAOS er årets tegn 2022. I dag, 25. mars, er den nye nasjonale tegnspråkdagen. Vi gratulerer og feirer med å kåre årets tegn.

I arbeidet med kåringen av årets tegn 2022 ble publikum bedt om å sende inn forslag. Det kunne være et tegn de mener har preget 2022, et tegn som var nytt for innsenderen det året, eller som innsenderen synes er et spennende tegn av en annen grunn. Det kom inn mange gode forslag, og juryen bestemte seg altså for tegnet ABSURD/KAOS, som i tillegg til å bety ‘absurd’ og ‘kaos’ også blant annet kan bety ‘gå på tverke’ og ‘gå galt’.

Juryens begrunnelse
Tegnet er en god beskrivelse av året 2022. Det er også et spennende tegn i seg selv. Det er et flertydig, konvensjonelt og beskrivende tegn som forklarer og beskriver både situasjoner og fenomener. Tegnet kan brukes på flere forskjellige måter, med ulike betydninger og i forskjellige kontekster. Det brukes gjerne i forbindelse med noe som gikk galt, ved krise, kaos eller noe som ikke gikk som planlagt. Håndformen er fast, men bevegelse og munnstilling kan gi beslektede betydninger. Krig i Europa, løpske priser, stigende rente, energikrise og mangel på tegnspråktolker i Norge har preget 2022. Tegnet beskriver denne situasjonen godt.

Juryen har bestått av Marte Kvinnegard fra Norges Døveforbunds Ungdom, Niels Kristensen fra Norges Døveforbund, Johanna Asprusten fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og Sonja Myhre Holten fra Språkrådet.