Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

NRKs unike språkoppdrag – avgjørende for språkmangfoldet


NRK er mer enn bare en TV-kanal. Allmennkringkasteren er en nøkkelfaktor i arbeidet for å styrke og bevare de norske språkene. Dessuten har NRK en unik mulighet til og et ansvar for å fremme et reelt språkmangfold.

I en globalisert mediehverdag trenger små og mellomstore språk en bevisst innsats hvis de skal kunne hevde seg i konkurransen med verdensspråk som engelsk. Et reelt språkmangfold der norsk og andre mindre språk synes i mengden, krever aktiv politikk.

I Norge er allmennkringkasteren NRK kanskje det viktigste virkemiddelet for å sikre et reelt språkmangfold. NRK er det desidert største mediehuset i landet. De skal ikke bare lage journalistikk. De skal blant annet produsere drama, spille norsk musikk og tilby underholdning på norsk. Samtidig har kringkasteren et unikt språkoppdrag som gir NRK ansvar for å tilby innhold både på bokmål og nynorsk og på samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk tegnspråk.

NRK er en garanti for at vi i Norge har et mediehus med muskler til å produsere både store underholdningsprogram og smalere produksjoner som til sammen utgjør et mangfold av kulturprodukter – alt på norsk.

Eneste kanal med nynorskkrav

Som eneste mediehus må NRK oppfylle et krav om å ha en viss andel nynorsk i programtilbudet. Noe tilsvarende krav gjelder ikke for den andre allmennkringkasteren vår, TV 2. Nynorsk er under press fra majoritetsspråket bokmål. Uten nynorskkravet i NRK ville språket stilt langt svakere på nett, TV og radio. Nynorsk ville vært langt sjeldnere å se på nyheter på nett, og det ville vært omtrent fraværende i undertekster – en teksttype som er «usynlig», men som gjennomsnittsnordmannen leser så mye av at det tilsvarer flere romaner i året.

Livline for mindretallsspråkene

NRK Sápmi er den største samiskspråklige redaksjonen i Norge. De sørger for en jevn strøm av nyheter og annet medieinnhold på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. NRK produserer også nyheter på kvensk og på norsk tegnspråk. Alle disse språkene er truet i større eller mindre grad. Sørsamisk og lulesamisk har under tusen språkbrukere. For alle disse språkene er NRK en helt nødvendig livline.

NRK skal være til for hele befolkningen, og tilbudet skal speile mangfoldet i Norge. Hvis NRK skal være en kringkaster som dekker hele befolkningens behov, må de derfor også favne disse mindretallsspråkene. Dersom NRK ikke tilbyr innhold på disse språkene, vil de bli usynlige i medielandskapet, både for brukerne og for resten av befolkningen. Nettopp derfor er det så viktig at NRK gjør en innsats for disse språkene.

Derfor var det også gledelig at NRKs forpliktelser ble presisert da NRK-plakaten ble endret tidligere i år: NRK skal tilby innhold på de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes.

Trenger daglige tegnspråksendinger

NRK skal ifølge NRK-plakaten også tilby innhold på for tegnspråklige. For norsk tegnspråk er dette viktig. Tegnspråk har ikke skriftspråk. Derfor blir de visuelle sendeflatene ekstra betydningsfulle, og NRK som kringkaster blir særlig viktig for dette språket. Språkrådet skulle derfor gjerne sett at det kom et krav om daglige sendinger på tegnspråk. Det bør også komme et tydeligere skille mellom den redaksjonelle tegnspråklige virksomheten og tegnspråktolking som et tilgjengelighetsverktøy.

Språkene må brukes

Språk må brukes hvis de skal overleve. Dersom et språk ikke brukes aktivt, stagnerer utviklingen i språket, og det kan miste status. Selv for et språk som norsk, som lever i beste velgående, trenger vi en aktiv politikk som sikrer at språkbrukerne møter sitt eget språk, og at språket kan brukes i alle sammenhenger. De utrydningstruede minoritetsspråkene våre trenger i tillegg en aktiv politikk som kan reversere fornorskingspolitikken og styrke og revitalisere språkene.

I en digital mediehverdag der ikke-redaktørstyrte, globale aktører tar stadig større plass, er NRKs rolle enda viktigere enn før. Språkrådet ønsker at NRK fortsetter å være bevisst på rollen og oppdraget de har for å fremme både norsk språk og språkmangfoldet i Norge.