Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Strategi for Språkrådet 2020–2024


Språkrådets strategi gjeld dei språka som er omfatta av lov om språk (språklova). I strategiperioden er følgjande tre punkt gjeve særleg prioritet:

  • Arbeid med å styrkje nynorsk (slik det òg er vektlagt i føremålsparagrafen i språklova)
  • Arbeid med å gjennomføre den heilskaplege språkpolitikken i kunnskapssektoren
  • Arbeid med å styrkje og sikre norsk språk i språkteknologi

Dei to første målområda i strategien gjeld språk i samfunnet og er overordna, medan dei tre siste gjeld Språkrådets arbeid som statens forvaltningsorgan for språk.

Fant du det du lette etter?