Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Vi trenger standarder på norsk


Hvert år utvikles det over 1000 internasjonale standarder som også gjelder i Norge. De aller fleste er skrevet på engelsk.

– Det er viktig for samfunnet at vi har et godt norsk fagspråk på alle områder. Derfor må vi sørge for at standardene oversettes til norsk, sier Språkrådet og Standard Norge.

Velkommen til digitalt frokostmøte 13. april om verdien av norsk fagspråk og terminologi.

Faglig virksomhet blir upresis når fagtermene mangler på norsk. Dette er spesielt viktig i arbeidet med digitalisering og i sammenhenger som har med sikkerhet å gjøre. Det offentlige har et særlig ansvar for å styrke norsk språk, også fagspråket, men privat sektor er også en viktig leverandør av norsk fagspråk. Når virksomheter utvikler nye produkter og tjenester, oppstår ofte et behov for nye fagtermer på norsk. Gode norske fagtermer knyttet til disse produktene og tjenestene er viktige både for fagfolkene som skal utvikle og betjene løsningene, og for brukerne som løsningene er til for.

Politiske satsinger og et nært samarbeid mellom det offentlige og virksomheter i privat sektor kan gjøre norsk terminologi tilgjengelig for alle. På frokostmøtet får du mer informasjon om termbasen Snorre og den nye nasjonale termportalen. Mer fra programmet:

  • Daglig leder i Tingtun innleder om samfunnssikkerhet og behovet for felles begrepsforståelse.
  • Daglig leder i House of Knowledge snakker om samhandling, kommunikasjon og innovasjon.
  • Direktørene i Standard Norge og Språkrådet greier ut om standarder som kilde til norsk fagspråk og om det viktige offentlig-private samarbeidet i utviklingen av terminologi på norsk.

Se fullstendig program og meld deg på webinaret her. Det er gratis.

Velkommen!