Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkbevisstheten ved norske læresteder øker


Språkpolitiske retningslinjer ved universiteter og høyskoler skal regulere bruken av norsk og engelsk ved institusjonene. Men de virker ikke hvis ingen kjenner til dem.

I over ti år har det vært et språkpolitisk mål at universiteter og høyskoler i Norge skal ha språkpolitiske retningslinjer, som er ment å regulere bruken av norsk og engelsk i undervisning, forskning og formidling ved institusjonene.

Høsten 2020 gjennomførte Respons Analyse, på oppdrag fra Språkrådet, en nettbasert spørreundersøkelse om språkbruk og språkbevissthet blant undervisere ved offentlige universiteter og høyskoler. Undersøkelsen er en oppfølging av en liknende undersøkelse i 2013.

2020-undersøkelsen viser blant annet at det nå er langt flere av underviserne som kjenner til at arbeidsplassen deres har språkpolitiske retningslinjer. I 2020 svarte 48 prosent at de kjenner til slike retningslinjer, mot 26 prosent i 2013.

Undersøkelsen kartlegger også hvor mange av underviserne som har undervist på engelsk, og hvordan underviserne mener språkvalg påvirker formidlingen og læringsutbyttet.

Les mer om rapporten i neste utgave av magasinet Språknytt, som kommer ut i starten av mars.

Har du ikke Språknytt? Det er gratis. Tegn abonnement her.