Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nasjonalbiblioteket legg til rette for taleattkjenning på nynorsk


No blir det enklare og billigare å utvikle program som lèt deg styre mobiltelefonen ved hjelp av stemma eller får datamaskina til å lese opp kva som står i eit dokument på nynorsk, melder Nasjonalbiblioteket. Språkbanken har no gjort tilgjengeleg ei nynorsk uttaleordliste. – Denne uttaleordlista er ein viktig milepåle i arbeidet med å gjere nynorsk til eit sterkt bruksspråk òg i digitale løysingar, seier Språkrådets direktør Åse Wetås.

Uttaleordlista for nynorsk er ein del av samarbeidet mellom Språkrådet og Nasjonalbiblioteket om utvikling og tilgjengeleggjering av grunnlagsressursar for språkteknologi på norsk, og er eit av måla med arbeidet for 2020 og 2021.

– Slike grunnlagsressursar er avgjerande for at det skal bli attraktivt å utvikle språkteknologi på eit lite språk som norsk. For det norske språksamfunnet er det viktig at teknologiutviklarar no kan lage produkt som også verkar på nynorsk, seier Wetås.

Det finst allereie mykje god taleteknologi for norsk, men denne støttar ofte berre bokmål. Den nye uttaleordlista for nynorsk frå språkbanken kan nyttast gratis av alle føretak, skriv Nasjonalbiblioteket i ei pressemelding.