Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Må du onboardes til Nav-støtte? Eller coaches til jobb?


Blandingen av norsk og engelsk i språket er blant temaene i julespesialen av podkasten På godt NAVsk.

Sterke engelske innslag i språket, både i fagformidlingen i akademia, i undervisningen og i næringslivet, har vært et hett debattema i mediene i 2021. Vi ser det i statsforvaltningen også.

– Språk er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som vi må holde på med i hele staten. Det er ikke en Rusken-aksjon en kan gjøre i november, og så er alt på stell, sier språkdirektør Åse Wetås.

Det er som fagfolk vi må ta ansvaret, enten vi jobber i akademia eller forvaltningen, med saksbehandling, personaloppfølging eller IT.

– Språkrådet kan ikke, og skal ikke, lage god, norskspråklig terminologi for fagfolk på alle fagområder, påpeker Wetås.

Og noen ganger er det krevende å ta språkansvar.

– Det er ikke alltid noe 1:1-forhold mellom et engelskspråklig uttrykk og et norskspråklig uttrykk. Vi må bestemme oss for hva vi synes er en god term, og så må vi fylle termen med relevant innhold.

Hør språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe snakke om blandingen av norsk og engelsk i språket.