Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Helsespråk – nettseminar og boklansering


Fredag 21. mai kl. 10–12 inviterer Språkrådet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Helse sør-øst, Gruppe for norsk medisinsk fagspråk og Tidsskrift for Den norske legeforening til nettseminar og boklansering.

Seminaret overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen og kan følges på https://livestream.kreftforeningen.no/. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. På nettseminaret presentes smakebiter fra boka.

Program:

  • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?
  • Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet: Hvorfor er helsespråk viktig?
  • Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester
  • Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk
  • Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse sør-øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon
  • Medisinsk redaktør Petter Gjersvik, Tidsskrift for Den norske legeforening: Fagspråk på norsk
  • Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det?
  • Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarspråk
  • Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform